DR.C TUNA ალოეს კბილის პასტა

#1000748

11.99 ₾

DR.C TUNA ალოეს სპრეი, 100 მლ

#1000747

17.99 ₾

DR.C TUNA ალოეს გელი ALOE, 100 მლ

#1000746

19.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი Citrus 10 მლ.

#1000943

25.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი TEA TREE 10 მლ.

#1000937

25.99 ₾

- 40 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA გულყვითელას კრემ ბალზამი CALENDULA, 80 მგ
DR. C. TUNA ეთერზეთი JOJOBA 10 მლ.

#1000945

19.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი LAVANDER 10 მლ.

#1000939

25.99 ₾

- 50 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR. C. TUNA გულყვითელას ხელის კრემი, 75 მლ
DR. C. TUNA სამასაჟე ნაკრები

#PK9000315

65.99 ₾

საბავშვო სერია

#PK9000312

35.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთების ნაკრები

#PK1000946

169.99 ₾

- 40 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA ზღვის მარილ პილინგი ხელების და ფეხებისთვის
- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
1000321 DR. C. Tuna ქუსლის ღრმად დამატენიანებელი კრემი 50 მლ.
DR. C. TUNA ეთერზეთი Orange 10 მლ.

#1000942

25.99 ₾

- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA კრემ ბალზამი TEA TREE, 80 მგ

#1000291

30.99 ₾   21.69 ₾

DR. C. TUNA ავტორუჯი, 150 მლ

#1000696

39.99 ₾

DR. C. TUNA გულყვითელას ზეთი, 20 მლ

#1104132

29.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი Peppermint 10 მლ.

#1000941

25.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი   Eucalyptus 10 მლ.

#1000940

25.99 ₾