DR.C TUNA ალოეს კბილის პასტა

#1000748

11.99 ₾

DR.C TUNA ალოეს სპრეი, 100 მლ

#1000747

17.99 ₾

DR.C TUNA ალოეს გელი ALOE, 100 მლ

#1000746

19.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი Citrus 10 მლ.

#1000943

25.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი TEA TREE 10 მლ.

#1000937

25.99 ₾

- 40 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA გულყვითელას კრემ ბალზამი CALENDULA, 80 მგ
DR. C. TUNA ეთერზეთი JOJOBA 10 მლ.

#1000945

19.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი LAVANDER 10 მლ.

#1000939

25.99 ₾

- 50 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR. C. TUNA გულყვითელას ხელის კრემი, 75 მლ
DR. C. TUNA სამასაჟე ნაკრები

#PK9000315

65.99 ₾

საბავშვო სერია

#PK9000312

35.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთების ნაკრები

#PK1000946

169.99 ₾

- 40 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA ზღვის მარილ პილინგი ხელების და ფეხებისთვის
- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
1000321 DR. C. Tuna ქუსლის ღრმად დამატენიანებელი კრემი 50 მლ.
DR. C. TUNA ეთერზეთი Orange 10 მლ.

#1000942

25.99 ₾

- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA კრემ ბალზამი TEA TREE, 80 მგ

#1000291

30.99 ₾   21.69 ₾

DR. C. TUNA ავტორუჯი, 150 მლ

#1000696

39.99 ₾

DR. C. TUNA გულყვითელას ზეთი, 20 მლ

#1104132

29.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი Peppermint 10 მლ.

#1000941

25.99 ₾

DR. C. TUNA ეთერზეთი   Eucalyptus 10 მლ.

#1000940

25.99 ₾

DR. C. TUNA თმის მუსი, 150 მლ

#9000686

19.99 ₾

DR. C. TUNA თმის სპრეი, 250 მლ

#9000685

24.99 ₾

თმის მოვლის ნაკრები REVIVING

#PK95125

64.99 ₾

მშრალი შამპუნი, 150 მლ

#9000462

14.99 ₾

სასაჩუქრე ნაკრები, LUMI RADIENCE

#PK9000342

147.00 ₾

DR.C TUNA სახის შრატი LUMI RADIENCE, 30 მლ

#1000298

26.99 ₾

სასაჩუქრე ნაკრები TEA TREE

#PK9000344

116.00 ₾

DR.C TUNA სახის ნიღაბი CHARCOAL, 80 მლ

#1000294

25.99 ₾

DR.C TUNA სახის ტონერი CHARCOAL, 125 მლ

#1000293

15.99 ₾

- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA ჩაის ხის ზეთის სახის კრემი TEA TREE, 50 მგ
DR.C TUNA სახის ბუსტერი AQUA, 30 მლ

#1000266

25.99 ₾

DR.C TUNA თვალის კრემი Aqua 20 მლ.

#1000268

25.99 ₾

- 30 %
'
2023-06-09 მდე
'
DR.C TUNA ჩაის ხის ზეთის შრატი TEA TREE, 10 მლ

#1000292

25.99 ₾   18.19 ₾

სასაჩუქრე ნაკრები ALOE

#PK1000745

69.99 ₾

DR.C TUNA სახის კრემი LUMI RADIENCE, 50 მლ

#1000297

55.99 ₾