მოხმარების პირობები

შპს ფარმასი  ჯორჯია ის მიზანია მომხმარებელს მიაწოდოს განსაკუთრებული ხარისხის პროდუქცია და საუკეთესო სერვისი. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენი კომპანიის მიერ ორგანიზებულ გაყიდვების სისტემაში ჩართული ერთგული წევრების მეშვეობით. საერთო წარმატების მისაღწევად, კომპანია მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს თავის წარმომადგენლებს, რათა კომპანიის პროდუცქია მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ მომხმარებელს. თუ გსურთ კომპანიაში დარეგისტრირება, როგორც წარმომადგენელს, თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ პირობებს:

  • უნდა იყოთ საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე;
  • უნდა იყოთ საქართველოში რეგისტრირებული სამეწარმეო პირი;
  • გქონდეთ მონიჭებული საქართველოს საგადასახადო სამსახურის მიერ გაცემული გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • შეავსოთ და წარადგინოთ სააპლიკაციო ფორმა (ელექტრონული ან ბეჭდური);
  • არ უნდა იყოთ კომპანიის თანამშრომელი;

წარმომადგენლად დასარეგისტრირებლად თქვენი განაცხადი უნდა შეივსოს კომპანიის ვებ-გვერდზე: https://farmasi.ge/. ხელშეკრულებაზე თქვენი თანხმობა მოხდება „ელექტრონული ხელმოწერის“ საშუალებით, რაც გამოიხატება სააპლიკაციო განაცხადის შევსების შემდეგ თანხმობის შესაბამისი ღილაკის მონიშვნაში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სააპლიკაციო ფორმაში შეგნებულად არასწორი ინფორმაციის შეყვანამ შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეკრულების გაუქმება და შესაბამისად თქვენი, როგორც წარმომადგენლის სტატუსის შეწყვეტაც.

თქვენსა და კომპანიას შორის ხელშეკრულებაში გაწერილი დებულებები და პირობები, აგრეთვე მათში მითითებული ნებისმიერი დოუმენტ(ებ)ი წეს(ებ)ი, განსაზღვრავენ შპს ფარმასი ჯორჯია - ს წარმომადგენლების წესებს, პრინციპებს, უფლებებს და ვალდებულებებს, და თუ თქვენ იღებთ მათ, შეადგენენ ხელშეკრულებას შპს "ფარმასი  ჯორჯია", რეგისტრაციის მისამართი: ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, დავით აღმაშენებლის გამზ., N 51 , ს/კოდი 404445249 (შემდგომში შეიძლება მოხსენიებულ იქნას, როგორც: “ფარმასი”, “ჩვენ”, „კომპანია“) და თქვენს (შემდგომში “თქვენ”, “წარმომადგენელი”) შორის. ჩვენ გთავაზობთ, ამობეჭდოთ ან შეინახოთ ხელშეკრულების წესები და პირობები. ჩვენ, ვიტოვებთ უფლებას, შევიტანოთ ცვლილებები წინამდებარე წესებში. წესებში ცვლილებების განხორციელების შესახებ, თქვენ ინფორმირებულნი იქნებით შემდეგი წყაროების საშუალებით:

  • კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვენება;
  • ელექტრონული ფოსტით შეტყობინება;
  • კომპანიის მიერ წერილობითი შეტყობინების გამოგზავნა ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით კომუნიკაცია. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები.

ნებისმიერი ასეთი სახის ცვლილებების თაობაზე, თქვენი ინფორმირებულობის დონის შესახებ, პასუხისმგებლობა, გეკისრებათ თქვენ.


პუბლიკაციის თარიღი25 ნოემბერი, 2023 წელი.